“ولیک” هدیه پاپیزی جنگل‌های مازندران

“ولیک” یا همان زالزالک وحشی د‌ر مناطق جنگلی ایران به ویژه در مازندران به وفور یافت می‌شود و بسته به رنگ میوه ولیک سیاه و ولیک سرخ در این مناطق دیده می‌شود. منطقه مازندران، با فرا رسیدن پاییز و صدای… ادامه مطلب