گالری ولیک تولید کننده انواع منسوجات چوبی دست ساز شامل پیکر تراشی ، ظروف چوبی ، عصا های انتیک  و . . . 

همچنین برگزار کننده دوره های آموزشی پیکر تراشی ، سوخته کاری روی چوب ، مجسمه سازی ، نقاشی ، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی