تاریخچه مصرف چوب در ایران

هر چند تاریخ مصرف چوب در ایران چندان معلوم نیست ولی از خلال نوشته‌های محققان، مورخان و باستان شناسان می توان استنباط کرد که در ایران عصر حجر استفاده از چوب مرسوم بوده، و به نوشته‌ی رومن گیرشمَن – باستان… ادامه مطلب