تاریخچه مصرف چوب در ایران

هر چند تاریخ مصرف چوب در ایران چندان معلوم نیست ولی از خلال نوشته‌های محققان، مورخان و باستان شناسان می توان استنباط کرد که در ایران عصر حجر استفاده از چوب مرسوم بوده، و به نوشته‌ی رومن گیرشمَن – باستان… ادامه مطلب

آشنایی با چوب

تعریف چوب چوب ماده ای است که از ساقه‌ی گیاهان چوبی به دست می آید. و از نظر گیاهشناسی، گیاه چوبی، گیاهی است که: الف: جزء “گیاهان آوندی” باشد. ب: جزء “گیاهان چند ساله” باشد. ج: در آنها یک تنه‌ی… ادامه مطلب